Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Kongre Onur Kurulu

Prof. Dr. James W. Jr. PUTNEY
NIEHS Calcium Regulation Grup Lideri,

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU
S.D.Ü. Tıp Fakültesi, Biyofizik ve Sinir Bilimleri Biyofizik Ana Bilim Dalı Başkanı
Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Ömer ÇELİK
S.D.Ü. Tıp Fakültesi, Biyofizik Biyofizik Ana Bilim Dalı
Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Kenan YILDIZHAN
Van Yüzüncü Yıl Üni. Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı

Dr. Ahmi ÖZ
S.D.Ü. Tıp Fakültesi, Biyofizik Biyofizik Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Yener YAZĞAN
Kastamonu Üni. Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ÇINAR
Bilecik Şeyh Edebali Üni. Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı

Kongre Sekreteryası

Muhammet Şahin ve Fatih Şahin

Mali Sorumlu
Dr. Ahmi ÖZ