Ödüller

Ödüller

Bilim kurulu tarafından yapılacak değerlendirmede en iyi 9 (dokuz) postere ödül verilecektir.*

Değerlendirme Sonucunda;

1 adet BİRİNCİLİK ödülü

2 adet İKİNCİLİK ödülü

3 adet ÜÇÜNCÜLÜK ödülü

3 adet MANSİYON ödülü

verilecektir.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Tanımı: 1. seçilen poster sahibine, hediye ve ödül sertifikası tüm yazarlar adına, poster sunumunu gerçekleştiren bilim insanına takdim edilecektir.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Tanımı: 2. seçilen poster sahiplerine, hediye ve ödül sertifikası tüm yazarlar adına, poster sunumunu gerçekleştiren bilim insanına takdim edilecektir.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Tanımı: 3. seçilen poster sahiplerine, hediye ve ödül sertifikası tüm yazarlar adına, poster sunumunu gerçekleştiren bilim insanına takdim edilecektir.

MANSİYON ÖDÜLÜ: Diğer 3 (üç) postere ise sponsorlar tarafından çeşitli hediyeler verilecektir.

Ödüller 8 Eylül 2023 tarihinde yapılacak ödül töreninde takdim edilecektir.

GENÇ BİLİM İNSANLARI SUNUM ÖDÜLÜ

8 Eylül 2023 tarihinde, sunum yapan genç bilim insanları arasından web sayfasında gösterilen kurul tarafından değerlendirme sonucu ödül kazanan birinci sunuma Prof. Dr. Yasuo Mori tarafından sertifika takdim edilecektir.

* Yukarıdaki ödüllerden herhangi birisini kazanan ve katılım ücretleri kongre bütçesinden karşılanan bursiyerlere kayıt ücreti geri ödenmeyecek, sadece kazanırsa ödül sertifikası verilecektir.

Ödüller hakkında gerekli değişiklikleri yapmak kongre organizasyon komitesinin yetkisindedir.